BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THIẾU NHI VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG ĐỘI TRUNG ƯƠNG
TẬP ĐOÀN THIÊN LONG - NHÃN MỸ THUẬT

Hứa Bảo Anh - đạt giải đặc biệt

Hứa Bảo Anh - đạt giải đặc biệt
Thứ hai, 23/12/2019, 10:14 GMT+7
181
  • Trường
    Trường Tiểu học Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
  • Lớp
    Lớp 5c
  • ĐỊA CHỈ
    Trường Tiểu học Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương