BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THIẾU NHI VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG ĐỘI TRUNG ƯƠNG
TẬP ĐOÀN THIÊN LONG - NHÃN MỸ THUẬT

Cuộc Thi

Chủ đề:
“Vì Một Việt Nam Xanh”
Đối tượng:
Là thiếu nhi Việt Nam, có độ tuổi từ 6 đến 15 (từ lớp 1 đến lớp 9) đang sinh hoạt, học tập tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, các Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu nhi trong cả nước.
Thời gian:
Hoạt động được triển khai từ tháng 4/2019, tổng kết vào tháng 12/2019.
Địa điểm Lễ phát động:
Trường tiểu học Trung Yên, số 6 Nguyễn Chánh, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Chủ đề:
“Vườn trường mơ ước của em”
Đối tượng:
Là thiếu nhi Việt Nam, có độ tuổi từ 6 đến 15 (từ lớp 1 đến lớp 9) đang sinh hoạt, học tập tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, các Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu nhi và ở địa bàn dân cư trong cả nước; thiếu nhi là người nước ngoài đang sinh sống học tập tại Việt Nam đều được tham gia.
Thời gian:
Hoạt động được triển khai từ tháng 6/2018, tổng kết vào tháng 12/2018
Địa điểm Lễ phát động:
Cung Thiếu Nhi Tỉnh Lạng Sơn - 1 Đường Nhị Thanh, Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, Việt Nam